Hotline 24/7 0364878338
0gio hang yeu thich 0
0 sản phẩm trong giỏ
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào

Danh sách các sản phẩm Khí Argon và hỗn hợp hàn Mix

Danh sách các sản phẩm Khí Argon và hỗn hợp hàn Mix
Ngày 26-11-2023 Lượt xem 75

Chúng tôi tổng hợp Danh sách các sản phẩm Khí Argon công nghiệp và khí hỗn hợp hàn Mix trên cơ sở tổng hợp thông tin chất lượng sản phẩm cùng các phương thức hợp tác, các phương thức vận chuyển giao nhận .v.v… theo các nội dung sau đây:

Sản phẩm khí Argon công nghiệp và khí hỗn hợp hàn MIX

Để khách hàng có thể chủ động tìm kiếm, nhận diện thương hiệu cũng như có đầy đủ các thông tin về các sản phẩm khí công nghiệp, khí y tế hiện có của chúng tôi,

Chúng tôi tổng hợp Danh sách các sản phẩm Khí Argon công nghiệp và khí hỗn hợp hàn Mix trên cơ sở tổng hợp thông tin chất lượng sản phẩm cùng các phương thức hợp tác, các phương thức vận chuyển giao nhận .v.v… theo các nội dung sau đây:

Trên cơ sở bảng tổng hợp danh sách này chúng tôi xin tổng hợp các sản phẩm của chúng tôi để quý khách tham khảo và nắm bắt và hiểu rõ và tổng quát về sác sản phẩm Oxy công nghiệp cũng như phương thức hợp tác và vận chuyển giao nhận

TỔNG HỢP CÁC SẢN PHẨM KHÍ AR VÀ HỖN HỢP VỚI CO2 HÀN MIX

STT

Mã số tham chiếu

Tên chi tiết sản phẩm

Purity (%)

Volume (liter)

Max press (bar)

Weight (kg)

STP (m3)

1

GAS-51

Khí Argon 4.5 chai 8-10lít 150bar

99,995

00

150

-

6

2

GAS-52

Khí Argon 4.5 chai 40lít 150bar

99,995

40

150

-

6

3

GAS-53

Khí Argon 4.5 chai 47lít 150bar

99,995

47

150

-

7

4

GAS-54

Khí Argon 4.5 chai 50lít 200bar

99,995

50

200

-

10

5

GAS-55

Khí Argon 5.0 chai 50lít 200bar

99,999

50

200

-

10

6

GAS-56

Khí Argon 5.0 chai 40lít 150bar

99,999

40

150

-

6

7

GAS-57

Khí Argon 5.5 chai 40lít 150bar

99,9995

40

150

 

6

8

GAS-58

Khí Argon 5.5 chai 50lít 200bar

99,9995

50

200

-

10

9

GAS-59

Khí hàn mix 80%Ar+20%CO2 40L150bar

Hỗn hợp

40

150

-

6

10

GAS-510

Khí hàn mix 80%Ar+20%CO2 50L200bar

Hỗn hợp

50

200

-

10

11

GAS-511

Khí hàn mix 80%Ar+20%CO2 pallet nhóm 6x40L150bar

Hỗn hợp

240

150

-

36

12

GAS-512

Khí hàn mix 80%Ar+20%CO2 pallet nhóm 9x40L150bar

Hỗn hợp

320

150

-

54

13

GAS-513

Khí hàn mix 80%Ar+20%CO2 pallet nhóm 12x40L150bar

Hỗn hợp

480

150

-

72

14

GAS-514

Khí hàn mix 80%Ar+20%CO2 pallet nhóm 9x50L200bar

Hỗn hợp

450

200

-

90

15

GAS-515

Khí Argon 4.5 pallet nhóm 6x40lít 150bar

99,995

240

150

-

36

16

GAS-516

Khí Argon 4.5 pallet nhóm 9x40lít 150bar

99,995

360

150

-

54

17

GAS-517

Khí Argon 4.5 pallet nhóm 9x50lít 200bar

99,995

450

200

-

90

18

GAS-518

Khí Argon 4.5 pallet nhóm 12x40lít 150bar

99,995

480

150

-

72

19

GAS-519

Argon lỏng bình lỏng DPL 175lít ~200kg

99,995

175

28

200

115

20

GAS-520

Argon lỏng bình lỏng DPL 500lít 550kg